Spelinspektionen tar nya tag mot spelfusk och spelbolag utan licens

Spelinspektionen tar nya tag mot spelfusk

I ett försök att hålla ordning på den svenska spelmarknaden har regeringen givit Spelinspektionen utökat mandat, för att stävja spelfusk och främja spel hos licensierade aktörer. Men vad innebär det här för den som gillar att spela online och är det fortfarande tillåtet att spela hos spelbolag utan licens i Sverige?

Spelinspektionen har sedan den 1 januari 2019 haft en viktig roll på den svenska marknaden, både i rollen som licensutgivare och i rollen som kontrollinsats för spelmarknadens aktörer. Sedan den omreglering som då skedde har man haft en viktig roll för att implementera det nya regelverket, men också se till att det följs.

Inom ramarna för den svenska spellagen är det Spelinspektionen som är den myndighet som utfärdar licenserna som casinon och spelbolag söker om. Det gör man genom att skicka in en ansökan, som sedan handläggs och beviljas av Spelinspektionen såvida man klarar av att efterleva de många krav och villkor som finns tydligt uppställda i den svenska spellagen.

Men en del menar på att det är som kontrollinstans som Spelinspektionen fyller sin allra viktigaste funktion. Det innebär allra främst att man följer upp och kontrollerar aktörer som har beviljats en licens tidigare, för att se till att dessa fortsätter att efterleva reglerna som finns inom den svenska spellagen. I fall där det sker övertramp kan det delas ut böter, andra sanktioner eller rent av fall där licensen dras tillbaka. I sådana fall får aktören i fråga inte längre vara verksam på den svenska spelmarknaden.

Spelinspektionen får ett förändrat uppdrag

Sedan omregleringen av den svenska spelmarknaden har synen på spel, gambling, betting och casino på nätet ändrats hela tiden och coronapandemin hade också en tydlig inverkan på det mer politiska planet. Då valde den sittande regeringen med Socialdemokraterna i spetsen att införa ett hårdare regelverk, för att begränsa förluster och hjälpa problemspelare som riskerade att spela mer i sviterna av pandemin.

Det innebar bland annat att Spelinspektionen fick i uppdrag att se till att aktörerna med svensk licens följde det nya regelverket, som innebar att casinon bara fick erbjuda en enda bonus till sina kunder, och denna till ett värde på maximalt 100 kronor. Det är en typ av åtgärd som har haft stora konsekvenser för den svenska casinomarknaden, som inte längre är lika attraktiv för många spelare.

Spel med licens är för många att föredra eftersom det innebär en trygghet, när man har myndigheten Spelinspektionen på sin sida, som ser till att regelverket som finns också efterlevs. Men det finns också många alternativ för spel utan licens, som nu har blivit mer populära efter att Spelinspektionen blivit mer nitiska. Aktörer som inte har en svensk licens behöver heller inte följa regelverket som finns på den svenska spelmarknaden. Det gör att man kan utforma sina produkter på ett friare sätt, som i många fall tilltalar kunderna.

Det är också fullt legalt att som spelare vända sig till ett utländskt casino eller ett utländskt spelbolag utan svensk licens. Dessa får välkomna svenska spelare till sina sajter, men märk väl att det svenska skyddsnätet med Spelinspektionen och övriga myndigheter inte finns på din sida i eventuella konflikter med utländska aktörer.

Spelinspektionen arbetar mot matchfixning och spelfusk

Spelinspektionen har inte bara uppdraget att bevilja licenser och se till att aktörer med licens i Sverige också följer regelverket i framtiden, utan man ska också på andra sätt verka för att spelmarknaden blir mer sund. Det är ett stort uppdrag som Spelinspektionen har, och det är därför inte konstigt att det är en av myndigheterna som har vuxit allra mest i Sverige på senare år.

Ett viktigt arbete som Spelinspektionen bedriver är det mot matchfixning och spelfusk på olika sätt. Detta sker genom en rad olika åtgärder, där man bland annat kartlägger spelmönster för att få upp ögonen för det som kan vara drabbade matcher. Det är ett viktigt sätt att kunna stävja problematiken med matchfixning att överhuvudtaget bilda sig en uppfattning om vilka matcher som kan vara drabbade.

Just manipulation av resultaten i matcher är ett problem som enligt många har stora negativa konsekvenser på flera plan. Dels har det rent spelmässiga konsekvenser, som gör att resultat inte längre går att lita på och att spel därmed kan hamna i farozonen för den som vill spela på vad man tror är en ärlig och fair marknad. Men det ses också som ett stort hot mot idrotten i sig och inte minst i Sverige där det långvariga föreningslivet ligger till grund för den viktiga idrottsrörelsen kan det få stora negativa konsekvenser även i ett längre perspektiv. Därför har Spelinspektionens uppdrag kring spelfusk och matchfixning förändrats flera gånger sedan omregleringen och sedan den 1 januari 2021 gäller nya föreskrifter som är till för att bekämpa manipulation av resultat inom sport. Det finns också en viktig angivartjänst som Spelinspektionen har, där privatpersoner uppmanas att höra av sig för att flagga för det som man tycker har varit misstänkta matcher eller andra former av spelfusk.

Bli först med att kommentera

Kommentera